viatvet Állatorvosi rendelő
Dr. Aradi Miklós

Dr. Aradi Miklós

Állatorvos

Bár családom nem mondható állatorvos dinasztiának (ükszülőkig visszamenőleg senki nem volt állatorvos), mégis a családban már egész kisgyerek korom óta nem volt kérdés, hogy állatorvos szeretnék lenni, amiben szerencsére szüleim támogatását és biztatását mindvégig élvezhettem (mikor a „magasra helyezett léc” kissé elbizonytalanított volna, Édesapám kellő eréllyel terelt vissza erre az útra – az egyetemi jelentkezéskor nem engedett másodiknak megjelölni egyéb pályát. Szerencsére….). Diplomámat 2000-ben kaptam, és mivel tanulmányaim alatt és után, volt szerencsém számos hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányúton is részt venni (Uppsala, Barcelona, Ljubljana, Sydney), volt elképzelésem, hogy mit is szeretnék csinálni, megvalósítani. Gyakornoki évemet a Budatétényi Állatkórházban (mely már akkor is a korát meghaladóan jól felszerelt volt) és az Állatorvostudományi Egyetem Sebészeti-, valamint Belgyógyászati Tanszék rendszeres látogatójaként, illetve Pécsett az egykori állatkórházban töltöttem. Pályám kezdetén saját rendelő nyitásának még nem volt lehetősége, de számos Pécsi rendelőben is el tudtam kezdeni dolgozni, mely során jó kollegiális kapcsolat alakult ki a helyi állatorvosokkal, és többüktől hasznos tanácsokkal fejleszthettem gyakorlati tapasztalatomat. 2002-től a praxissal párhuzamosan az Állategészségügyi Élelmiszerellenőrző Állomáson hatósági munkát is kezdtem végezni (ma Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazagtóság). Mivel az időközben változó jogszabályok és osztályvezetői kinevezésem nem tette lehetővé a praxissal párhuzamos munkavégzést így 2010-ig a Baranya megyei állategészségügyi hatóságnál (választásonként változó „cégnévvel”) végeztem az Állatjóléti főfelügyelői, Gyógyszer forgalmazás felügyeleti és Járványügyi felügyeleti feladatokat. Bár a hatósági munka számos előnnyel járt és hasznos tapasztalattal látott el, a közvetlen praktizálás visszahúzott, így lemondva osztályvezetői beosztásomról, 2010-től ismét kisállat praxissal kezdtem foglalkozni kizárólag (amit az időközben bekövetkezett családi változások – házasság, gyerekek – minden örömük és szépségük mellett nem kis mértékben nehezített meg, és viszont tette ezt a praxis azokkal – nem szerettem volna egyiket se a másik elé helyezni). Jelenleg döntésemet nem megbánva, a gyerekkori álmokat terveket továbbvíve, a tőlem telhető legnagyobb elkötelezettséggel végzem betegeink ellátását és gazdáik segítését.© 2014 Vitavet | Minden jog fenntartva | Impresszum | Adatkezelési tájékoztató